Partizanska cesta 54, SI-2000 Maribor
+386 2 620 22 55

POLITIKA ZASEBNOSTI

1. Namen politike zasebnosti

Namen te politike je, posameznikom podati jasna pojasnila katere osebne podatke zbiramo, zakaj jih zbiramo, kako jih uporabljamo, kako so zavarovani in kakšne so vaše pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

2. Obdelovanje podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s Pravili varstva osebnih podatkov je

SCORPIO IT d.o.o.
PARTIZANSKA CESTA 54
2000 MARIBOR

Vsi zaposleni si prizadevamo, da so vaši osebni podatki pri nas na varnem. Zato smo vzpostavili tehnične in organizacijske ukrepe s katerimi zagotavljamo ustrezno raven varnosti in razpoložljivosti pri obdelavi vaših osebnih podatkov.

3. Pooblaščena oseba

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Scorpio it d.o.o., je dosegljiva na e-naslovu info@scorpio-it.si

V kolikor imate kakšna koli vprašanja z obdelavo osebnih podatkov ali uresničevanje vaših pravic v povezavi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli stopite v stik z nami in sicer:

preko elektronske pošte: info@scorpio-it.si
preko telefona: 02/6202255
preko klasične pošte: SCORPIO IT d.o.o., Partizanska cesta 54,2000 Maribor

4. Posredovanje osebnih podatkov v tujino in tretje države

Podjetje Scorpio it , d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.

5. Vrste osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo obdelava osebnih podatkov pomeni kakšno koli delovanje v povezavi z osebnimi podatki. Kot dejanje obdelave se smatra zlasti: zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Pri tem ni pomembna oblika osebnih podatkov (fizična, elektronska, zvočni zapis, slikovni zapis…), prav tako je obdelava lahko ročna ali avtomatizirana.

Vrsta, podlaga in način obdelave vaših osebnih podatkov je odvisen zlasti od namena, zaradi katerega vaše podatke obdelujemo.

Podjetje Scorpio it, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke na podlagi izrecne privolitve posameznikov

Obdelava na podlagi privolitve

Podjetje Scorpio it, d.o.o. zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov za namene priprave ponudbe.

Kontaktni obrazec: ime, elektronski naslov, IP;

6. Prenehanje uporabe vaših osebnih podatkov

Ker vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve lahko kadarkoli po telefonu (02/6202255) ali pisno po pošti na naš naslov (SCORPIO IT d.o.o., Partizanska cesta 54,2000 Maribor) ali na naš elektronski naslov (info@scorpio-it.si) zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bomo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečili uporabo osebnih podatkov za te namene ter vas o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestili.

Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica .

7. Vaše pravice

Če družba obdeluje vaše osebne podatke, imate naslednje pravice:

– zahtevate lahko dostop do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje;
– zahtevate lahko dopolnitve ali popravke vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni;
– zahtevate lahko izbris vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo;
– zahtevate lahko omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov;
– na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, lahko kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, če je ta potrebna za opravljanje nalog v javnem interesu ali zaradi zakonitih interesov družbe. V tem primeru bomo prenehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če bodo naši nujni legitimni interesi za obdelavo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali če bo obdelava nujna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Navedene pravice lahko uveljavljate tako, da zahtevo naslovite po pošti na naslov:

SCORPIO IT d.o.o., Partizanska cesta 54,2000 Maribor
ali na elektronski naslov: info@scorpio-it.si

Če na vašo zahtevo ne boste dobili pravočasnega odgovora ali bo vaša zahteva po vašem mnenju neupravičeno zavrnjena, lahko vložite pritožbo pri Informacijskemu pooblaščencu, Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana, Telefon: (01) 230 97 30.

8. Varstvo vaših osebnih podatkov

Scorpio it, d.o.o. pri obdelavi vaših osebnih podatkov ravna v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov. Za potrebe zavarovanja osebnih podatkov uporabljamo organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava.

9. Čas hrambe vaših osebnih podatkov

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke je razvidno iz spodnje tabele. Čas hrambe je odvisen od namena in podlage na kateri temelji obdelava:

Vrsta obdelave osebnih podatkov, podlaga, čas hrambe:

Pridobljeni na podlagi izrecne privolitve:
Osebna privolitev do preklica oz. največ 5 let od zadnje privolitve

10. Uporaba piškotkov (ang. Cookies)

Naša spletna stran uporablja piškotke. To so majhne datoteke, ki so pogosto sestavljene iz unikatnega niza številk in črk. Sam piškotek ne zbira informacij, če pa ga prebere strežnik skupaj z brskalnikom, je to lahko spletni strani v pomoč pri izvajanju vam prijaznejše in boljše uporabe – da vas lahko prepoznamo, ko se vrnete na našo spletno stran, jih naložimo na vaš računalnik. S tem si spletna stran zapomni nekatere vaše odločitve (kako želite razvrstiti rezultate iskanja, kateri jezik ste nastavili …) in tudi spremlja število obiskovalcev, vaše klike ter premikanje po strani, da lahko nenehno izboljšujemo delovanje strani. Piškotek, ki vam ga pošljemo, lahko prebere samo naš strežnik, podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, pa ne posredujemo tretjim osebam in jih varujemo skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Uporabljamo naslednje piškote:

Piškotki za analitične namene – z informacijami o številu obiskov spletnega mesta. Nazivi piškotkov so »__utma«, »__utmb«, »__utmc« in »__utmz« in se navezujejo na storitev Google analytics.

Nadzor nad piškotki:

Po zakonu o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) je za uporabo določenih piškotkov potrebna privolitev uporabnika. Svoje odločitve o sprejetju ali zavrnitvi piškotkov lahko tudi naknadno spremenite. Običajno se sprememba te nastavitve nahaja v menijski vrstici brskalnika Orodja > Internetne možnosti, razdelek »zasebnost/varnost«. Tam nastavite, katere vrste piškotkov želite blokirati.

Piškotke lahko izbrišete preko brskalnika. Izbris je običajno dosegljiv v orodjih, pod »brisanje podatkov brskanja« (okno običajno prikličete tudi s kombinacijo tipk CTRL+Shift+Del), in izberete izbris piškotkov. Nekateri brskalniki ponujajo tudi možnost nastavitve »ne sledi mi« ali »do-not-track«, kar pomeni, da lahko generalno zavrnete uporabo piškotov.

11. Spremembe

Ta politika se lahko občasno spremeni. Morebitne spremembe te politike bomo objavili na tej strani..

SCORPIO IT d.o.o., Partizanska cesta 54,2000 Maribor

Maribor, september 2020