Partizanska cesta 54, SI-2000 Maribor
+386 2 620 22 55

E-Naročila

B2B spletni portal podjetja Reflex d.o.o.

E-naročila je portal, ki je namenjen upravljanju z naročili. Naročniki imajo možnost nalaganja svojih naročil v sistem, kjer se naročila obdelajo. Nalaganje lahko izvedejo preko avtomatskega uvoza ali preko ročnega dodajanja naročil. Vsako naročilo lahko vsebuje tudi dodatne dokumente, priloge, slike, skice ipd.

Administrativno osebje ima možnost pregleda in urejanja vnesenih naročil. K naročilom lahko poljubno dodajajo dokumente ali komentarje. Naročila lahko prav tako izvozijo v ERP sistem.

Naročnik:

REFLEX d.o.o.

Tip:

B2B Portal

Izvedba:

Scorpio IT d.o.o.

UPORABLJENE TEHNOLOGIJE

Tehnologije, ki smo jih uporabili v razvojnem procesu

.NET
50%
MS SQL
20%
HTML
20%
Javascript
10%

ZNAČILNOSTI

Uvoz naročil preko XML datotek, ki jih naročnik odlaga v lokalno mapo.

Pregled in prenos naročil v ERP sistem.

Urejanje in dodajanje naročnikov v lokalni sistem.

 • Pregled stanja naročil
 • Pregled zgodovine naročil
 • Nalaganje XML/XLS naročil
 • Nalaganje PDF dokumentov
 • Nalaganje priponk

 • Dodajanje komentarjev
 • Arhiv naročil
 • Avtomatski prenos naročil
 • Prenos naročil v ERP
 • Izvoz naročil v Excel

 • Potrjevanje naročil
 • Administracija naročnikov
 • Dodajanje oddelkov
 • Dodajanje pododdelkov

09/11/2016