Partizanska cesta 54, SI-2000 Maribor
+386 2 620 22 55

ISSA

ISSA
PODROBNOSTI

Proizvajalec: VamsTec

Zadnja verzija: v3.1

Tip aplikacije: PACS/RIS

KRATEK OPIS

Z Issa PACS/RIS programsko opremo bo vaš prehod na digitalni potek dela enostaven in brezhiben. Zaradi inovativne tehnologije, uporabniškega vmesnika in vsestranskosti lahko Issa programsko opremo popolnoma prilagodimo vašim potrebam ne glede ali gre za velike bolnišnice, regionalne bolnišnice ali majhne radiološke oddelke. Ta PACS/RIS sistem lahko raste z vami!

Z Issa PACS/RIS sistemom lahko nehate skrbeti za sinhronizacijo podatkov med PACS in RIS sistemom. Issa je PACS/RIS rešitev, kar pomeni, da imate dve rešitvi v eni sami aplikaciji. Aplikacija deluje na eni sami zbirki podatkov in enostavno racionalizira vse vaše potrebe po obdelavi podatkov povezanih z vašim delovnim procesom.

GLAVNE ZNAČILNOSTI

REGISTRACIJA IN RAZPOREJANJE BOLNIKOV
GLASOVNO DIKTIRANJE
IZVEDBA PREGLEDA
DISTRIBUCIJA SLIK IN POROČANJE
PREGLED SLIK
ODDALJEN DOSTOP
ISSA Network Station
 •  Avtorizacija se izvaja na centralnem PACS/RIS strežniku
 • Klient se povezuje neposredno na bazo podatkov PACS/RIS strežnika
 • Avtorizacija se izvaja preko uporabniškega imena in gesla
 •  Klient se izvaja na Windows XP in Windows 7 operacijskih sistemih (32 bitne in 64 bitne različice)
 • Dostop do seznama pacientov vpisanih v bazo po naslednjih kriterijih
 • Možnost definiranja poljubnega kriterija za listo pacientov
 • Sortiranje liste pacientov po kateremkoli prikazanem stolpcu
 • Možnost izbire vidnih stolpcev
 • Možnost hitrega filtriranja liste pacientov po imenu pacienta in identifikacijski številki pacienta
 • Možnost definiranja zdravnika, ki bo pregledal izvid
 • Možnost menjave vrste pregleda
 • Možnost menjave naprave na kateri je pregled izveden
 • Filtriranje seznama pregledov glede na izbrano napravo
 • Filtriranje seznama naprav glede na izbran pregled
 • Programska oprema omogoča pregled slik z različnimi možnostmi
 • Programska oprema omogoča ročni vpis radioloških izvidov v bazo
 • Programska oprema omogoča diktiranje izvidov, shranjevanje glasovnih zapisov na  trdi disku v digitalnem formatu
 • Podpora za kontrolo diktiranja izvida preko adapterja za računalnik, ki je podoben kontroli klasičnega diktafona
 • Možnost snemanja pregledov na CD ali DVD medij. Ob pregledu, se lahko snema tudi integrirani CD pregledovalnik slik. Integrirani pregledovalnik se lahko zažene na kateremkoli računalniku z nameščenim Microsoft Windows XP, Vista ali Windows 7 operacijskim sistemom, brez posebne instalacije.
 • Možnost pošiljanja pregledov na snemanje na centralni robotizirani CD snemalec
 • Izpis radiološkega izvida na tiskalnik
 • Izpis slik na standardni Windows tiskalnik
 • Programska oprema omogoča ročno dodajanje novega pregleda
 • Programska oprema omogoča ročni vnos slik v odprti pregled z uporabo copy/paste funkcionalnosti iz drugih Windows aplikacij ali datoteke neposredno iz diska.
 • Programska oprema omogoča uvoz DICOM slik iz CD/DVD medija, USB diska ali trdega diska
 • Možnost iskanja baze podatkov pacientov in pregledov po poljubnih kriterijih, ki vključujejo katerokoli  tekstualno polje dostopno v bazi, vključujoč poljubno definirana strukturirana poročila in komentarje slik v PACS-u. Rezultati iskanja se prikažejo v uporabniškem vmesniku in iz njih je mogoče s klikom odpreti pregled, ki zadovolji kriterije.
 • Možnost vpisovanja poljubnih in predefiniranih komentarjev za vsako sliko v bazi podatkov, ter kasnejše iskanje po teh kriterijih.
 • Možnost prilagajanja delovnih postaj za prevzemanje slik v ozadju iz diskovnih polj strežnika na lokalni trdi disk. To prevzemanje se lahko prilagaja gleda na naloge posameznega uporabnika(»Prefetch«).
 • Digitalni diktafon, priključen preko USB na delovno postajo
ISSA Server
 • Spletni strežnik namenjen oddaljenem dostopu do podatkov
 • Upravljanje z uporabniškimi pravicami in avtorizacijo uporabnikov
 • Generiranje nalog za naprave, uporabnike in delovne postaje
 • Generiranje seznama nalog za naprave, uporabnike in delovne postaje
 • Strežniška programska oprema spremlja na katerih pregledih se trenutno izvajajo spremembe in onemogoča istočasno spreminjanje na istem pregledu.
 • Strežniška programska oprema omogoča spletni dostop do pregleda pacientov, t.j. do njegovih radioloških slik in izvidov. Spletni dostop je mogoč tudi preko spletnega brskalnika in preko posebne spletne aplikacije..
 • Modul za spletni pristop omogoča uporabnikom vpis pacientov in zahtev za pregled na oddelku za radiologijo.
 • Dostop preko spleta se lahko omeji le na zdravnike in/ali oddelke, ki so naročili pregled ter na uporabnike, katerim so uporabo aplikacije izrecno odobrili pooblaščeni delavci oddelka za radiologijo.
 • Dostop preko spletnega modula se lahko omeji le na preglede, ki imajo zaključen izvid in verificiran s strani radiologa.
 • Pri prikazu slik preko spletnega modula je mogoče kontrolirati število prikazanih slik, označevanja ključnih slik (Keyimage) s strani uporabnika in/ali avtomatsko glede na podatke na slikah.
 • File server namenjen kontroli shranjevanja slik na diskovno polje
 • Synchro strežnik namenjen sinhronizaciji podatkov med različnimi delovnimi postajami in modalitetami
 • ISSA Server namenjen administraciji sistema in zbiranju podatkov o revizijski sledi
 • Programska oprema neposredno sprejema vse slike preko DICOM protokola, shranjuje slike na diskovno polje in zapiše podatke v bazo podatkov
 • Programska oprema omogoča DICOM Query/Retrieve komunikacijo za vse registrirane DICOM kliente v mreži
 • Programska oprema omogoča DICOM Modality Worklist servis za vse registrirane DICOM kliente na mreži
 • DICOM strežnik nima omejitev glede števila povezanih klientov in modalitet s katerimi komunicira
 • Strežniška programska oprema omogoča shranjevanje in distribucijo slik proizvedenih na drugih oddelkih. Pri čemer je dostop do podatkov nastavljiv s strani uporabnikov
 • Centralna baza podatkov uporablja Microsoft SQL strežnik (Express,2008 R2 ali novejši). Na centralno bazo podatkov se nato povežejo vse delovne postaje sistema
 • Sistem avtomatsko kreira varnostne kopije baze podatkov v definiranih časovnih razmikih.
 • Strežniška programska oprema upravlja z vsemi aktivnostmi PACS/RIS sistema, ki vključuje

UPORABNIKI ISSA SISTEMA

PIŠITE NAM

Ime (obvezno)

Email (obvezno)

Zadeva

Sporočilo

Strinjam se s splošnimi pogoji poslovanja in politiko zasebnosti:

VAŠA KONTAKTNA OSEBA
Dejan Konrad
CEO
+386 51 691 842
22/11/2016